Esou fannt dir eis

Vu Lëtzebuerg aus, Autobunn A1 Lëtzebuerg – Tréier

Huelt d’Sortie 10 “Cargocenter”. Huelt dann déi 4. Ausfaart um Rond-Point, fuert iwwer d’Autobunnsbréck, huelt déi 1.Ausfaart uewe riets an dann direkt erëm riets. Fuert esou laang der Strooss no, bis dir bäi dem Schéissclub Bloëbierg ukomm sidd.

Vun Tréier aus, Autobunn A1 Tréier – Lëtzebuerg

Huelt d’Sortie 10 “Cargocenter”. Huelt dann déi 5. Ausfaart um Rond-Point, fuert iwwer d’Autobunnsbréck, huelt déi 1.Ausfaart uewe riets an dann direkt erëm riets. Fuert esou laang der Strooss no, bis dir bäi dem Schéissclub Bloëbierg ukomm sidd.

Kontaktéiert eis

Schéissclub Bloëbierg – Senningen Asbl
105, rue de la Montagne
L-6962 Senningen
L-6905 Niederanven

Tél.: +352 34 87 70

Email: info@bloebierg.lu

Duerch d’60% Reduktioun vun eise Kapazitéiten op de Schéissstänn kënne mir dëst Joer viraussiichtlech keng nei Membere méi ophuelen.

2 + 5 = ?

X